เกี่ยวกับเรา

บริษัทผู้ผลิต นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งใน และ ต่างประเทศ มีสินค้าหลากหลายประเภทคือ สินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร ก่อสร้าง ไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตร็ดอื่นๆ

บริษัท เคโอเคโอ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้คำนึงถึงคุณภาพและราคาของสินค้าเป็นสำคัญ ซึ่่งมักจะสวนทางกันอยู่เสมอ ดังที่จะได้เห็นบ่อยๆกับสินค้าจีนทั่วไปๆ สำหรับในส่วนของบริษัทเรานั้น มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้ามาก เรามีรากฐานมาจากประเทศจีน มีโกดังเก็บและตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกมาขายและมีผู้ประสานงานเองที่ประเทศจีนเพื่อคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดมาให้ลูกค้าเท่านั้น จึงตรงกับสโลแกนที่ว่า "ของถูก ของดี มีในโลก"

 

 

 

เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ ในการ ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง ของผู้ประกอบการ

 

 

 

 

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0305540001262
จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2540

 

 

 

 

" เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ Q-Shop ของกรมวิชาการเกษตรเป็นสิ่งยืนยันว่า
KOKOINTERTRADE. เป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเชื่อถือได้ มานานกว่า 3 ปี
เลขทะเบียน  กษ 03 -91-64560213777 "

 

 

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ "ตลาดประชารัฐ" ของกรมวิชาการเกษตรเป็นสิ่งยืนยันว่า
KOKOINTERTRADE. เป็นร้านค้าที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการขายสินค้าดี มีคุณภาพ เพื่อประชาชน

เลขทะเบียน  2044/4

 

 

เครื่องหมายสัญลักษณ์คู่ค้ากับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ ในโครงการ

"บัตรสินเชื่อเกษตรกร"