ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ KOKO.CO.TH ซึ่งบริหารงานโดย 

บริษัท เคโอเคโอ อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 299/82 หมู่4 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210  เปิดทำการ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08:00น-17:00น. ยกเว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และวันหยุดสำคัญ 

นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1.  สมาชิกเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

2.  การสั่งซื้อสินค้า จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมาครบถ้วนแล้วเท่านั้น

3.  ไม่มีการติดหนี้ หรือเคตดิตการค้าใดๆ ในการซื้อสินค้า จะซื้อขายสินค้าราคาเงินสดในหน้าเวปไซค์นี้เท่านั้น

4.  จะไม่มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นยาเสพติด หรือสารเสพติดต่างๆ ในเวปไซด์ของบริษัทฯ นี้ เด็ดขาด

5.  ไม่มีอุปกรณ์การพนัน หรือเครื่องมือการพนันขันต่อใดๆ เพื่อจำหน่าย ในหน้าเวปไซค์

6.  เมื่อหน้าเวปแสดงรายละเอียด ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ให้ลูกค้าสอบถามที่บริษัทได้อีกครั้งหนึ่ง

7.  ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ได้

8.  ผู้ซื้อมีสิทธิบอกคืนสินค้า ในสภาพตามเดิมที่ส่งไปให้ได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับสินค้า (ผู้ซื้อออกค่าขนส่งกลับมาที่บริษัทฯเอง)

หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้ว จะทำการจ่ายเงินคืนให้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่สินค้ากลับมาถึงบริษัทฯ