แจ้งชำระเงิน

เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ท่านต้องแจ้งบรัษัทฯ เพื่อตรวจสอบยอดเงินของท่าน 

และบริษัทจะได้ส่งสินค้าให้ท่านทันที  โดยแจ้งที่นี่!!

หมายเหตุ    เนื่องจากในแต่ละวัน มีลูกค้าหลายท่านชำระเงินเข้ามาเป็นจำนวนมาก และบางครั้งจะมียอดเงินที่เท่ากัน ทำให้บริษัทไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นยอดชำระค่าสินค้าจากท่านใด